FISKE I RAUMA

 

 

Velkommen til flott natur, rene elver og fine fiskeopplevelser

NB: Rauma elv er stengt pga at laks og ørret stammen gjenoppbygges etter rotenonbehandling i 2013 og 2014. Mattilsynet vil ha 5 parasittfrie år før elven friskmeldes. Rauma elv vil sannsynligvis åpne for fiske i 2020. 

Denne siden er under konstruksjon og mer info om priser og regler osv kommer når vi vet mer. 

Fiskesesongen i Rauma er fra 1. juni til 31. august

Rauma er en av Norges reneste og fineste lakseelver. Elva fikk gyro-smitte på nittitallet og har vært behandlet med rotenon 3 ganger, senest i 2013 og 2014. Det er lagt en ambisiøs plan for gjenoppbygging av laks og sjøørretstammene, men det vil nok ta noen år før bestanden er på et tilfredsstillende nivå.

Det vil fortsatt være et brukbart innsig av laks, og mulighetene for å kjenne en ekte raumalaks på kroken er så absolutt til stede. Prisene for fiskekort er lave og du vil uansett få en flott naturopplevelse i elvens mange gode laksevald.

Raumalaks på 10kg

DESINFEKSJONSRUTINER

For å hindre at parasitten Gyrodactylus Salaris angriper elvene igjen, har Mattilsynet innført strenge regler for desinfeksjon av fiskeutstyr som skal brukes i Rauma og for utstyr som er brukt i elven.

Tilreisende fiskere som kommer hit uten desinfeksjonsattest, må først desinfisere fiskeutstyret sitt ved godkjente desinfeksjonsstasjoner( også Åndalsnes Camping) og få en attest som bekrefter behandlingen. Du må betale NOK 300 for desinfeksjonen. Du får tilbake NOK 200 når du desinfiserer etter endt fiske.

Lokale fiskere må signere en egenerklæring om at deres fiskeutstyr ikke er brukt nylig utenfor Rauma kommune.

 

FIVA HOUSE

På vegne av Fiva House selger vi kort som gjelder for følgende tider og soner :

Fisketiden er fra kl.18.00 til 14.00 dagen etter ( fredning hver dag i tiden 14 – 18). I sone Gamle Fiva er det kun tillatt med fluefiske fra land. For de øvrige sonene flue og sluk.

Her er litt informasjon om de enkelte sonene :

GAMLE FIVA
Ca. 7 km fra Åndalsnes Camping . Ligge på vestsiden av elven. Kun fluefiske fra land. Strekning på 700m. 3 stenger. Pris NOK 200 pr. stang/døgn i juni, 150 i juli og 100 i august.

LANGÅKEREN
Om lag 6 km fra Åndalsnes og på østsiden av elven. ( togsiden). Ypperlig fluesone på ca 1100 m. Ganske rolig elv med noen vanskelig tilgjengelige stryk. 4 stenger. NOK 200 pr. stang/døgn i juni, 150 i juli og 100 i august.

HALSARENNA
Strekning på 1200 m på østsiden (togsiden) av elven fra Sogge bru til Halsa Gård. Passer best for fiske med sluk, men kan fiskes med flue øverst og nederst på sonen. 4 stenger. NOK 200 pr. stang/døgn i juni, 150 i juli og 100 i august.

YESHØLEN
Strekning på vel 200 m . Kan fiskes på begge sider nedenfor Sogge bru. Ovenfor brua kun på vestsiden ca 100 m. God elvebåt følger med. Godt egnet til dorging med flue. I selve hølen er det nok best med sluk. Alle 3 stengene må kjøpes samlet. NOK 600 i juni, 450 i juli.

AAKESHOLMEN
Strekning på vel 100 m. Fiskes fra holmen nedenfor Sogge bru. 2 stenger. NOK 200 pr. stang/døgn i juni, 150 i juli og 100 i august.

LENSMANNSELVA
Strekning på vel 100 m. Fin fluesone. 2 stenger. Passer godt til dorging med flue. Også spennende fluefiske ved vading fra østbredden. NOK 200 pr. stang/døgn i juni, 150 i juli og 100 i august.


ÅNDALSNES OG OMEGN JFF

På vegne av Åndalsnes og Omegn Jff selger vi fiskekort for følgende tidsrom og fiskesoner i Rauma og Isa/Glutra.

Døgnkort fra kl. 16.00 – 16.00 for sonene Øvre og Nedre Aak, Nausthølå, Øvre og Nedre Grytten  og Nedre Rauma. Det kan fiskes med flue og sluk i samtlige soner.

ØVRE AAK
En strekning på ca. 250 m på begge sider av elven. For fluefiske er det en fordel å beherske speykastet, men på middels og lav vannstand kan man på ene siden vade ut og kaste overhead. Båt til disposisjon. Bilvei ned til elven. Gapahuk m/torvtak. 2 stenger. Pris NOK 150 pr.stang/døgn.

NEDRE AAK
En strekning på ca. 220 m på begge sider av elven. Båt og gapahuk. Bilvei helt fram. 2 stenger. Pris NOK 150 pr. stang/døgn. Mange foretrekker å leie både Øvre og Nedre Aak samtidig. Særlig gjelder det fiskere som ønsker å dorge med flue fra båt.

NAUSTHØLÅ
Strekning på ca. 360 m. Kan fiskes fra begge sider og fra båt. Best på middels og stor vannstand. Bilvei ned til elven. Et meget idyllisk sted. 3 stenger. Pris NOK 150 pr. stang/døgn.

GRYTTEN ØVRE
Strekning på ca.330 m. begge sider. Best på middels og stor vannstand. Båt til disposisjon. Parkering ved riksveien, og en bratt sti ned til elven. Gapahuk ved elven som deles med nedenforliggende sone.. Pris pr. stang/døgn NOK 125.

 GRYTTEN NEDRE
Strekning på ca. 460 m. begge sider. Båt og gapahuk. 2 stenger Pris pr.stang/døgn NOK 125

NEDRE RAUMA
En strekning på ca. 2 km. som går fra sjøen og oppover på begge sider av elven. Her virker selvsagt flo og fjære inn på fisket. På stigende flo går ny fisk på elven, og da bør man helst være der. Her er det ingen kortbegrensning, men kortene er da også svært rimelige. Døgnkort NOK 60. Ukekort NOK 250. Sesongkort NOK 500.