Vi har 2 lekeplasser for barn som nylig er blitt oppgradert med flere nye apparater. 

Vi har også 2 små fotballmål som kan lånes gratis. Disse står vanligvis ute på plassen.

Bilder kommer snart.